Tesla'da ırkçılık: EV üreticisi Nazi Swastika'yı ve KKK sloganlarını belirgin bir şekilde sergiledi, dava açıldı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Tesla'da ırkçılık: EV üreticisi Nazi Swastika'yı ve KKK sloganlarını belirgin bir şekilde sergiledi, dava açıldı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Davada, 2015’ten bu yana Afrikalı Amerikalı çalışanların, davaya karışan çalışanlar üzerinde yetkili konumdaki kişiler de dahil olmak üzere, Afrikalı Amerikalı olmayan iş arkadaşları tarafından hem görüntü hem de sözlü ayrımcılık yoluyla ırkçı hakaretlere, yakıştırmalara ve sembollere maruz kaldığı iddia ediliyor Duvar yazıları çeşitli ırkçı hakaretler, Klu Klux Klan’ın sloganları ve genellikle Nazi Swasitka’sı olarak anılan haç benzeri sembol Hakenkreuz’u içeriyordu

Davada ayrıca, Tesla’daki denetçilerin ve insan kaynakları yetkililerinin, ayrımcı davranışa tanık olduklarında veya bu davranış hakkında bilgilendirildiklerinde sıklıkla uygun önlemleri almadıkları veya müdahale etmeyi reddettikleri iddia ediliyor

İlgili Makaleler

Elon Musk’un Tesla’sına Kaliforniya’daki fabrikasında ‘ırksal bağnazlık’ nedeniyle dava açıldı

Tesla Sorunlu Sularda: Elon Musk’un EV şirketi arabalarını Çin’de satmakta zorlanıyor

Davada ayrıca çalışanların taciz ve duvar yazıları bildirdiğinde program değişiklikleri, olumsuz görevler, yeniden atamalar, haksız yazılar ve işten çıkarma şeklinde misillemelerle karşı karşıya kaldıkları iddia ediliyor Bazı durumlarda, Afrikalı-Amerikalı çalışanlar tacizi bildirdikten kısa bir süre sonra kovuldu; davada bunun Tesla’nın misilleme yapmama politikasını ihlal ettiği iddia ediliyor Tesla, Fremont fabrikalarındaki ırkçı duvar yazıları ve kötü muameleyle ilgili endişelerini bildiren Afrikalı-Amerikalı çalışanlara misilleme yaptı ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, Tesla’nın Fremont fabrikalarındaki ırkçı duvar yazıları ve kötü muameleyle ilgili endişelerini bildiren Afrikalı-Amerikalı çalışanlara misilleme yaparak 1964 Sivil Haklar Yasası’nı ihlal ettiğini iddia ederek Kuzey Kaliforniya bölge mahkemesinde dava açtı

EEOC, Tesla’yı ayrımcı uygulamaları ele almak için resmi olmayan arabuluculuk prosedürlerine katılmaya davet etti, ancak şirket, komisyonun kabul edilebilir bulduğu şartları kabul etmedi Grafitilerin masalar, asansörler ve üretim ekipmanları dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde bulunduğu bildirildi İşçiler aşağılayıcı terimlerle anıldıklarını ve hatta “maymun” sesleriyle alay edildiklerini bildirdilergenel-5

Tesla, California fabrikalarında ırkçı materyal sergilenmesi ve şikayetçi olan çalışanlara karşı misilleme yapılması da dahil olmak üzere ayrımcılık iddiaları nedeniyle bir davayla karşı karşıya bulunuyor Bu yasal zorluklara rağmen Tesla’nın hisse değerinin artmaya devam etmesi, şirketin bazı destekçilerinin Tesla araçlarının üretildiği yerlerdeki ırkçılık iddialarına nasıl baktığına dair soruları gündeme getirdi

Davada, duvar yazılarına ek olarak, N-kelimesi de dahil olmak üzere ırkçı hakaretlerin kullanımının Afrikalı-Amerikalı olmayan iş arkadaşları ve yöneticiler arasında yaygın olduğu belirtiliyor


Tesla’nın Fremont fabrikasında Nazi Swastika’sı, KKK sloganları ve yeni bir davanın iddia edildiği diğer birçok ırkçı içerik sergilendi

Bu, Tesla’nın özellikle Fremont fabrikalarında ırk ayrımcılığıyla ilgili davalarla karşılaştığı ilk olay değil